கற்பூர வள்ளி தைலம்

கற்பூர வள்ளி தைலம் :

கற்பூர வள்ளி தைலம், தலைவலி, புரையழற்சி ,உடல் வலி, தசைப்பிடிப்பு, சுளுக்கு, பூச்சிக்கடி, ஜலதோசம், ஆஸ்த்துமா இளைப்பு, போன்றவற்றிற்கு மிகச்சிறந்த நிவாரணி.

உறக்கத்தில், குறட்டை விடும் வழக்கத்தை அடியோடு நிறுத்த, கற்பூர வள்ளி தைலத்தை படுக்கப்போகுமுன், ஒரு துளி மூக்கில் முகர்ந்து, நெற்றியில் தடவி வர விரைவில் , நிவாரணம் கிடைக்கும்.

10 மிலி – 40 ரூபாய் ,கூரியர் கட்டணம் கூடுதல் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *