தனுராசனம்

தனுராசனம்

செய்முறை

விரிப்பில் வசதியாகக் குப்புறப்படுத்துக் கொள்ளவும். இது ஆரம்ப நிலை.சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து முழங்காலை மடக்கி, குதிங்காலை புட்டத்தை [Buttocks] நோக்கி கொண்டு வரவும். கைகளால் குதிங்காலைப் பிடிக்கவும். நாடியை தரையில் வைக்கவும். சுவாசத்தை உள்ளடக்கி, கால் தசைகளை இறுக்கி, பாதங்களை பின்  தள்ளி, முதுகை வளைத்து, தொடை, நெஞ்சு மற்றும் தலையை ஒரே நேரத்தில் மேலே  உயர்த்தவும். கைகளை நேராக வைக்கவும். இறுதி நிலையில் தலை பின்நோக்கி  இருக்கும், உடல் ஒரு வில் போல வளைந்து இருப்பதால் இதற்கு தனுராசனம் என்று  பெயர்.பின்பு மெதுவாக சுவாசத்தை வெளியேற்றி, ஆரம்ப நிலைக்கு வரவும்.

பயன்கள்…

நமது ஜீரணப் பாதை முழுவதும் சீராக்கப்படுகிறது. கணையம், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்களை புதுப்பித்து செயல்பட வைக்கிறது.வயிற்றுப் பகுதியை சுற்றி இருக்கும் அதிக கொழுப்பை எளிதில் குறைக்க உதவும் ஓர் ஆசனம். சர்க்கரை நோய், மாதவிடாய் கோளாறுகள், சிறுநீரை அடக்க முடியாமை போன்றவற்றுக்கு யோக மருத்துவத்தில்  தீர்வாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.நெஞ்சுப்பகுதியை விரிவடையச் செய்வதனால் ஆஸ்துமா போன்ற சுவாசம் தொடர்பான நோய்களுக்கும் தீர்வாகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *