பத்மாசனம்

பத்மாசனம்

செய்யும் முறை:

முதலில் இடது காலை மடக்கி வலது காலை தொடை யின் மேல் வைக்க வேண்டும். பிறகு வலது காலை மடக்கி இடது தொடை யின் மேல்  வைக்க வேண்டும். முதுகு தண்டை நேராக நிமிர்த்தி உட்கார வேண்டும். கைகளை முழங்கால் மேல் சின்முத்திரையில் (கையின் சுண்டு விரல்  மோதிர விரல் நடுவிரல் மூன்றும் நீண்டிருக்க, ஆள்காட்டி விரல் கட்டை விரலின் நுனியை தொடவேண்டும்) வைத்து கண்பார்வை மூக்குநுனியை  பார்த்தவாறு அமர வேண்டும்.

பயன்கள்:

மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும். முதுகு வலி, கால் வலி நீங்கும். நன்றாக பசி எடுக்கும்.
இடுப்பு பலப்படும், உடலில் ரத்தம் நன்கு சுத்திகரிக்க படும், கூன் முதுகு சாரியாகும், உடலில் சுறுசுறுப்பு உண்டாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *