வாயு முத்திரை

வாயு முத்திரை

இது உடலில் காற்று எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும்.

செய்முறை :

ஆள்காட்டி விரலை கட்டைவிரலின் அடியில் வைத்து அழுத்தி ஏனைய மூன்று விரல்களையும் நிமிர்த்தி பிடிக்கவும்.

பலன்கள் :

மூட்டுவலி, மூட்டு வாதம், இரத்த ஓட்டக் குறைபாடு, முக நரம்பு செயலிழப்பு, வாயுத்தொந்தரவு, சமிபாட்டுக் கோளாறு என்பவற்றிற்கு இம்முத்திரை தீர்வாக அமைகிறது. இம் முத்திரையை குறிப்பிட்ட நெரத்துக்கு அதிகமாக பிடிக்கக் கூடாது, காரணம் உடலில் தேவையற்ற வாயுக்களை இம்முத்திரை வெளியேற்றும் எனினும் அதிகமாகப் பிடிக்க உடலிலிருந்து பயனுள்ள வாயுக்களும் வெளியேறலாம்

கட்டளைகள் :

தரை விரிப்பின் மீது சம்மணமிட்டோ, நாற்காலியில் அமர்ந்து கால்களைத் தரையில் ஊன்றியோ செய்யலாம்.

ஒரு நாளைக்கு இரு வேளை வெறும் வயிற்றில் செய்ய வேண்டும்.

ஐந்து முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை செய்ய வேண்டும்.

நின்றுகொண்டோ, நடந்துகொண்டோ செய்யக் கூடாது.

ஆகாய முத்திரையை ஒரு கையில் மட்டும் செய்யக் கூடாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *