விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா?

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா?

நமக்கு கிடையாதா?

நமக்கும் உண்டு…

மெய் பொருளை ஞானத்தால் உணர்ந்த அனைவருக்கும் ஞான பழம் உண்டு. அறிவனும் பிஞ்சு ஞானமெனும் காயாகி கனிந்த உச்சநிலை ஞானமே ஞான பழம். நம்முள் ஏககடவுள் ஆணும் பெண்ணுமாய் தாயும் தந்தையுமாய் உறைந்திருப்பத்தையும் நம் சரீரம் நந்தி எனும் வாகனம் என்ற உண்மையினை உணருங்கள். நீங்களும் ஞான பழம்தான்.

ஆதியான உயிரே அனைத்து படைப்புகளுக்கும் மூலம் என்ற உண்மை உணர்ந்து, ஏக பரம்பொருளான உயிரை நம்முள் உணர்ந்து வணங்கினாலே நம் பித்ருக்கள் நம் பெற்றோர்கள் நம் குருமார்கள் என அனைத்துருவான உயிர்களையும் வணங்கிய பலன் உண்டு.

அதனால் நமக்கு எப்பிறவியிலும் எவரது சாபம் இருந்தாலும் நம்மை விட்டு விலகிடும். உயிரை வணங்கினால் தனியாக அமாவாசை திதி என்ற ஏதும் தேவையில்லை. படைத்தவனே கடவுள்.. படைப்புகள் கடவுளாகா…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *