மகாபாரததம், ராமாயணம் – என்ன போதிக்கிறது

மகாபாரததம், ராமாயணம் – என்ன போதிக்கிறது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து அணுக்களிலும் உள்ள ப்ரோடான் என்பதே அறிவு (அகாரம்), நியூட்ரான் என்பதே உயிர் (உகாரம்) எலெக்ட்ரான் என்பதே

Read more

DIACON (Diabetes Control)

“Diabetes Control” – நீரிழிவு நோயை கட்டுபடுத்தக்கூடிய மருந்து உணவு முன் ஒரு மாத்திரை, காலை மற்றும் இரவு நேரத்தில்… 100 மாத்திரை , 250 ரூபாய்

Read more

Neem Capsule (வேம்பு மாத்திரை)

வேம்பு மாத்திரைகள் (Neem Capsule) தோல் நோய், முகப்பரு, இரத்த ஓட்ட, செரிமான, சுவாச மற்றும் சிறுநீர் அமைப்புகள் ஆரோக்கியமான வைக்க உதவுகிறது. வேப்பிலையில் நார்ச்சத்து, மாவுச்சத்து மற்றும்

Read more
Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
Chat with us !