மோட்சம்

உயிர் தியானம் என்பது மனதை உறங்க வைத்துவிட்டு அறிவை செயல்படுத்தல்தான், அப்படி மனம் உறங்கும்போது அறிவு உயிரை தொடர்பு கொள்கிறது, உயிர் தியானத்தால் ஒன்றுக்குள் ஒன்று ஒவ்வொன்றாக

Read more

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா?

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா? நமக்கு கிடையாதா? நமக்கும் உண்டு… மெய் பொருளை ஞானத்தால் உணர்ந்த அனைவருக்கும் ஞான பழம் உண்டு. அறிவனும் பிஞ்சு ஞானமெனும் காயாகி

Read more

சிவலிங்கம் உண்மை தத்துவம் ?

சிவலிங்கம் உண்மை தத்துவம் ? அனுபவ உண்மை: லிங்கம் என்னும் புனிதம் சில ஞானமறியா மூடர்களால் விகாரமாக விமரிசிக்கபடுகிறது. ஜனனத்தின் போது பெண்ணாக வந்த உயிரணு ஆணாகவும்,

Read more

முக்த்திக்கான எளிய வழி:

முக்த்திக்கான எளிய வழி: சரீர நிலைக்கும் உயிர் நிலைக்கும் இடைப்பட்டது கவனம் தான்.கவனம் சரீரத்தில் இருப்பதை விடுத்து உயிரில் நிலைக்க செய்வதே உயர்ந்த உயிர் நிலை உயிர்கலை

Read more

நான் என்கிற இந்த உடம்பு நானல்ல

நான் என்கிற இந்த உடம்பு நானல்ல. என் உயிரே அந்த நானாக முடியும். ஆனால் அந்த நான் என்ற ஜீவன் அல்லது சிவன் குடியிருக்கும் இடமே ,

Read more

பிராமிணன் என்பவன் யார்?

பிராமிணன் என்பவன் யார்? • தன் பிரம்மம் எனும் உயிரை உணரும் சூத்திரம் தெரிந்தவன் சூத்திரன். • பிரம்மத்தை அடைய வயிராக்கியம் கொள்ளும்போது அவனே சத்திரியன். •

Read more

மூட்டு வலி எண்ணெய்

மூலிகை மூட்டு வலி எண்ணெய் : மூட்டு வலி பெரியோர் சிறியோர் என எல்லோருக்கும் வரும் ஒரு வலி . எண்ணெய் பசை குறைந்து போனால், எலும்புகள்

Read more

நர்த்தனம்

ஐந்து தலை நாகத்தின் தலை மீது நர்த்தனம் ஆடும் கிருஷ்ண பகவான் குருவாக நமக்கு என்ன உபதேசம் செய்கிறார்?  தெரியுமா.? ஐம்புலனையும் அடக்கி கவனத்தை மூலாதாரம் எனும்

Read more