பங்கஜ முத்திரை

பங்கஜ முத்திரை செய்முறை : சப்பணம் இட்டு நிமிர்ந்த நிலையில் அமர்ந்துகொள்ள வேண்டும். பிறகு, நெஞ்சுக் குழிக்கு நேராக (அனாகத சக்கரத்துக்கு நேராக), கைவிரல்கள் உடலில் ஒட்டாத

Read more

சமான-துடிப்பு முத்திரை

சமான-துடிப்பு முத்திரை முதல் நிலை செய்முறை:  ஆள்காட்டி விரல் நுனியால் கட்டை விரல் நுனியைத் தொடவும். மற்ற விரல்கள் நேராக இருக்கட்டும், மூச்சை நன்றாக உள்ளே இழுத்து

Read more

நாக முத்திரை

நாக முத்திரை   செய்முறை :  வலது கையின் மேல் இடது கையைக் குறுக்காக வைத்துக் கட்டை விரலை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக வைக்கவும். மார்பு பகுதிக்கு

Read more

சோபன முத்திரை

சோபன முத்திரை செய்முறை: இருகைகளையும் கோர்த்தவாறு இடதுகை கட்டை விரல் மேல் வலதுகை கட்டை விரல் இருக்குமாறு செய்யவும். ஆள்காட்டி விரல்கள் இரண்டையும் நீட்டி ஒன்றை ஒன்று

Read more

சுவாசகோச முத்திரை

சுவாசகோச முத்திரை ஆஸ்துமாவை குணமாக்கும் சுவாசகோச முத்திரை செய்முறை :  முதல் நிலை பெருவிரலில் உள்ள அடி ரேகை, நடு ரேகை மற்றும் நுனியைக் கவனிக்க வேண்டும்.

Read more

கணேச முத்திரை

கணேச முத்திரை ஆஸ்துமாவை கட்டுப்படுத்தும் கணேச முத்திரை செய்முறை : இடது கைவிரல்களை மடக்கி கைபாதம் நெஞ்சைப் பார்த்தபடி வைக்கவும். வலதுகை விரல்களை மடக்கி இடதுகை விரல்களில்

Read more

உஸஸ் முத்திரை

உஸஸ் முத்திரை விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கும் செய்முறை : இரு கை விரல்களையும் கோர்த்தவாறு வைக்கவும். ஆண்கள் வலதுகை கட்டை விரலை இடதுகை கட்டை விரலின் மீது இருக்குமாறு

Read more

சங்கு முத்திரை

சங்கு முத்திரை சங்கு முத்திரையை தொடர்நது செய்து வந்தால் தைராய்டு நோய் குணமடையும். செய்முறை : இடது கை பெருவிரலை படத்தில் காட்டியுள்ளபடி வலது கை விரல்களால்

Read more

குபேர முத்திரை

குபேர முத்திரை குபேரன், செல்வத்தின் அதிபதி. ஆனால், புத்த மதத்திலோ குபேரன் என்ற சொல் `சர்வ அனுபூதி’ எனப்படுகிறது. இந்த குபேர முத்திரை, நம் ஆழ்மனதைத் திறக்கும்

Read more

மகா சிரசு முத்திரை

மகா சிரசு முத்திரை   ‘சிரசாசனம்’ என்பது தலைகீழாக நின்று செய்யும் ஆசனம். சிரசாசனம் செய்ய முடியாதவர்களுக்கு ‘மகா சிரசு முத்திரை’ நல்ல மாற்று. சிரசாசனம் செய்தால்

Read more