அக்னி வர்த்தக் (மேரு) முத்திரை

அக்னி வர்த்தக் (மேரு) முத்திரை உடலில் நெருப்பு எனும் பஞ்சபூத சக்தியை அதிகரிக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை : பெருவிரலை மேல் நோக்கி நிமிர்த்திய வண்ணம் பிடித்து ஏனைய

Read more

வருண் ஷாமக் முத்திரை

வருண் ஷாமக் முத்திரை உடலில் நீர் எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும்,. செய்முறை :  சுண்டுவிரலை கட்டைவிரலின் அடியில் வைத்து அழுத்தி ஏனைய மூன்று விரல்களையும்

Read more

வருண முத்திரை

வருண முத்திரை (நீர் முத்திரை) உடலில் நீர் எனும் பஞ்சபூத சக்தியை அதிகரிக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை : சுண்டுவிரல் நுனியால் பெருவிரல் நுனியை அழுத்தமாகத் தொட்டு ஏனைய

Read more

சூன்ய ஆகாய முத்திரை (சூரிய முத்திரை)

சூன்ய-ஆகாய முத்திரை (சூரிய முத்திரை) உடலில் நிலம் (மண்) எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும். உடலில் நெருப்பை அதிகப்படுத்தும் இந்த முத்திரைக்கு ‘சூரிய முத்திரை’ செய்முறை

Read more

பிரித்வி முத்திரை

பிரித்திவி முத்திரை   உடலில் நிலம் (பூமியை) எனும் பஞ்சபூத சக்தியை அதிகரிக்கும் முத்திரையாகும் செய்முறை : மோதிரவிரல் நுனியால் பெருவிரல் நுனியை அழுத்தமாகத் தொட்டு ஏனைய

Read more

சூன்ய முத்திரை

சூன்ய முத்திரை உடலில் ஆகாயம் எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும் செய்முறை : நடுவிரலை கட்டைவிரலின் அடியில் வைத்து அழுத்தி ஏனைய மூன்று விரல்களையும் நிமிர்த்தி

Read more

ஆகாய முத்திரை

ஆகாய முத்திரை (ஆகாஸ் முத்திரை) உடலில் ஆகாயம் எனும் பஞ்சபூத சக்தியை அதிகரிக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை :  நடுவிரல் நுனியால் கட்டை விரல் நுனியை அழுத்தமாகத் தொட்டு

Read more

வாயு முத்திரை

வாயு முத்திரை இது உடலில் காற்று எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை : ஆள்காட்டி விரலை கட்டைவிரலின் அடியில் வைத்து அழுத்தி ஏனைய மூன்று

Read more

சின் முத்திரை (ஞான முத்திரை)

சின் முத்திரை (ஞான முத்திரை) இது  உடலில் காற்று எனும் பஞ்சபூத சக்தியை கூட்டும் முத்திரையாகும். செய்முறை : இருகைகளையும் முழங்கால் மீது உள்ளங்கை மேல் நோக்கி

Read more

யோக முத்திரைகள்

ஆரோக்கியம் தரும் முத்திரைகள் : உலகில் அனைத்து செல்வங்களிலும் ஆரோக்கியமான உடலமைப்பே முதற்செல்வமாகும், இதனைப் பற்றி மனிதன் சிந்திக்காது தொலைந்த தன் ஆரோக்கியத்தை பணச்செலவுடனும் பாரதூரமான பக்கவிழைவுகளை

Read more