தூக்க முத்திரை

தூக்க முத்திரை   செய்முறை : வலது கை: ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் கட்டை விரலின் நுனிகள் தொட்டிருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நீட்டி இருக்க வேண்டும்.

Read more

சக்தி முத்திரை

சக்தி முத்திரை சக்தி முத்திரை பெண்களுக்கும், ஆண்களுக்கும் தேவையான அனைத்து சக்திகளையும் தருவதாகவும், குறிப்பாக அடி வயிற்றுப் பகுதிக்கு சக்தியைத் தந்து உள் உறுப்புகளுக்கு பலம் தந்து,

Read more

உதான முத்திரை

உதான முத்திரை   உதானம் என்றால் மேலே நோக்குதல் என்று அர்த்தம். செய்முறை : கட்டை விரல் நுனியுடன் ஆள்காட்டி விரல் நுனியைச் சேர்த்துவைக்க வேண்டும். நடுவிரல்

Read more

உஜாஸ் முத்திரை

உஜாஸ் முத்திரை உஜாஸ் என்றால் விடியல் அல்லது புதிய தொடக்கம் என்று அர்த்தம். செய்முறை : விரிப்பில் சப்பணம் இட்டு அமர்ந்த வாறோ, கால்களைத் தரையில் நன்கு

Read more

பூஷன் முத்திரை

பூஷன் முத்திரை செய்முறை : வலது கை கட்டை விரல் நுனியுடன் ஆள்காட்டி மற்றும் நடுவிரல் நுனியைத் தொட வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நீட்டி இருக்க வேண்டும்.

Read more

அஞ்சலி முத்திரை

அஞ்சலி முத்திரை செய்முறை : தரையில் நின்றுகொண்டோ, சப்பணம் இட்டு அமர்ந்தோ செய்யலாம். வணக்கம் வைப்பதற்கு கைகளை எப்படி வைக்கிறோமோ அதுதான் அஞ்சலி முத்திரை. அதாவது, கைகளானது

Read more

வியான முத்திரை

வியான முத்திரை சோர்வை கட்டுப்படுத்தும் வியான முத்திரை செய்முறை : ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் நடுவிரல் இரண்டும் கட்டைவிரல் நுனியை தொட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கஙள

Read more

சமன் முத்திரை

சமன் முத்திரை செய்முறை : நடுவிரல், மோதிர விரல் உள்ளங்கையைத் தொட்டிருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நீட்டி இருக்க வேண்டும். பலன்கள் :   இரத்த அழுத்தம் உடனடியாக

Read more

வாத நாசக முத்திரை

வாத நாசக முத்திரை வாத நோய்களை குணமாக்கும் வாத நாசக முத்திரை  செய்முறை : ஆள்காட்டிவிரல், நடுவிரலை மடக்கி உள்ளங்கையில் வைத்து அதன் மீது கட்டைவிரலால் அழுத்தி

Read more

தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை

தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை இந்த முத்திரை சுவாச கொள்ளளவை அதிகப்படுத்துவதால் தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த முத்திரை செய்முறையை பார்க்கலாம். பெயர் விளக்கம் :

Read more