பிராண முத்திரை (உயிர் முத்திரை)

பிராண முத்திரை (உயிர் முத்திரை) செய்முறை : சுண்டு விரல், மோதிர விரல், கட்டை விரல் என மூன்று விரல்களின் நுனிகள் தொட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். மற்ற

Read more

ஆக்கினை முத்திரை

ஆக்கினை முத்திரை (ஹாக்கினி முத்திரை) வலது மூளை இடது மூளை இரண்டையும் தூண்டிவிட்டு, ஒரே நேரத்தில் அவற்றை இணைந்து இயங்க வைக்கும் ஒரு எளிய தந்திர யோக

Read more

வீட்ராக் முத்திரை

வீட்ராக் முத்திரை செய்முறை :  இடதுகை விரல்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாதம் மேல் நோக்கியிருக்குமாறு வயிற்றின் அருகில் வைக்கவும். வலதுகை விரல்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாதம் மேல்

Read more

வாயு முத்திரை

வாயு முத்திரை செய்முறை : ஆள்காட்டி விரல், கட்டை விரலின் அடிப்பகுதியைத் தொட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நேராக இருக்க வேண்டும். கட்டை விரல் நெருப்பையும்,

Read more

வருண – பூதி முத்திரை

வருண – பூதி முத்திரை செய்முறை : இடதுகை கட்டை விரல் நுனியை சுண்டு விரல் நுனியோடு இணைக்கவும். இடதுகையின் மற்ற விரல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தவாறு

Read more

சந்தி முத்திரை

சந்தி முத்திரை (மூட்டுவலி முத்திரை)   வயதானவர்களின் நிரந்தரப் பிரச்சனை, கை, கால்வலி, மூட்டுவலி மற்றும் உடல்வலி. வலி மாத்திரைகளால் பெரிய பலனும் கிடைப்பது இல்லை. மருந்துகள்

Read more

முஷ்டி முத்திரை

முஷ்டி முத்திரை செய்முறை : ஆள்காட்டிவிரல், நடுவிரல், மோதிரவிரல், சுண்டுவிரல்களை மடக்கி, உள்ளங்கைப் பகுதியில் வைத்து, கட்டைவிரலை நடுவிரலின் மேல் வைத்து மிதமாக அழுத்த வேண்டும். பலன்கள்

Read more

முதுகுவலி முத்திரை

முதுகுவலி முத்திரை (முதுகுத்தண்டு முத்திரை) செய்முறை: இடது கை:  கட்டைவிரல், ஆள்காட்டிவிரல் ஆகியவற்றை ஒன்று சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு- சின் முத்திரை. மற்ற விரல்கள் நேராக சேர்ந்து

Read more

மிருகி முத்திரை (மான் முத்திரை)

மிருகி முத்திரை (மான் முத்திரை)     கைகளில் இந்த முத்திரை செய்யும்போது, மான்போல தோன்றுவதால் `மான் முத்திரை’ எனப் பெயர். இதை `ம்ருஹி முத்திரை’ என்றும்

Read more

மாதங்கி முத்திரை

மாதங்கி முத்திரை   செய்முறை : இரண்டு கை விரல்களையும் கோர்த்து, உள்ளங்கை பகுதிகள் நன்றாக ஒட்டி இருக்க வேண்டும். இரண்டு கைகளில், நடுவிரலை மட்டும் மேல்நோக்கி

Read more