உலகியல் வாழ்வு

உலகியல் வாழ்வு அனைத்து உயிர் சொந்தங்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் எனது எண் ஜயன் போகன் பாதம் போற்றி நவநாத நவகோடி சித்தர்கள் பாதம் போற்றி நாம்

Read more

உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு வழி வகுக்கும் அன்றாட சுத்தி முறைகள்

அனைத்து உயிர் சொந்தங்களின் உடல் ஆரோக்கியத்திலும், பிணி, மூப்பூ, சாக்காடு, விதி, வினை நீங்கிய முக்திக்கான மார்க்கமான உயிர்க்கலை மூலம் சம்மதம் உயிர்வேதம், “சுத்த சம்மத திருச்சபை”

Read more

அண்டம் வேறு பிண்டம் வேறல்ல

அண்டம் வேறு பிண்டம் வேறல்ல பிண்டம்: நம் உடலில் இதயத்தில் இருந்து புறப்பட்ட குருதி உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை பாய்ந்து ஜீவிதத்துக்கான உயிர் சக்தியை அளித்து,

Read more

அரிது அரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது

அரிது அரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது மானிடராய் பிறந்த காலையின் கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி

Read more

உடலிலே உள்ள மாபெரும் பொக்கிஷ குவியல்

உயிருடன் வாழும் காலத்தே, உயிருடன் கலந்து ஜனிக்க தெரியாத வாழா வெட்டிகளுக்கு, மரணம் என்பது இயல்பான ஒன்று தான். முக்தி என்பது, உயிரை உணராத வரை சாத்தியம்

Read more

உயிரே நம் சரீரத்தின் தாய்

வேல் ரூபமான உயிரணுவே சரீரத்தினை உருவாக்கிய கடவுள்.அணு வடிவான உயிருக்கு ஐந்து ஞான இந்திரியங்களான ஒரே ஞானக்கண் உண்டு. அவரே ஐந்தலை கொண்ட பிரம்மா, அவரே ஞான

Read more

மோட்சம்

உயிர் தியானம் என்பது மனதை உறங்க வைத்துவிட்டு அறிவை செயல்படுத்தல்தான், அப்படி மனம் உறங்கும்போது அறிவு உயிரை தொடர்பு கொள்கிறது, உயிர் தியானத்தால் ஒன்றுக்குள் ஒன்று ஒவ்வொன்றாக

Read more

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா?

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா? நமக்கு கிடையாதா? நமக்கும் உண்டு… மெய் பொருளை ஞானத்தால் உணர்ந்த அனைவருக்கும் ஞான பழம் உண்டு. அறிவனும் பிஞ்சு ஞானமெனும் காயாகி

Read more

சிவலிங்கம் உண்மை தத்துவம் ?

சிவலிங்கம் உண்மை தத்துவம் ? அனுபவ உண்மை: லிங்கம் என்னும் புனிதம் சில ஞானமறியா மூடர்களால் விகாரமாக விமரிசிக்கபடுகிறது. ஜனனத்தின் போது பெண்ணாக வந்த உயிரணு ஆணாகவும்,

Read more