பூஷன் முத்திரை

பூஷன் முத்திரை செய்முறை : வலது கை கட்டை விரல் நுனியுடன் ஆள்காட்டி மற்றும் நடுவிரல் நுனியைத் தொட வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நீட்டி இருக்க வேண்டும்.

Read more

அஞ்சலி முத்திரை

அஞ்சலி முத்திரை செய்முறை : தரையில் நின்றுகொண்டோ, சப்பணம் இட்டு அமர்ந்தோ செய்யலாம். வணக்கம் வைப்பதற்கு கைகளை எப்படி வைக்கிறோமோ அதுதான் அஞ்சலி முத்திரை. அதாவது, கைகளானது

Read more

வியான முத்திரை

வியான முத்திரை சோர்வை கட்டுப்படுத்தும் வியான முத்திரை செய்முறை : ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் நடுவிரல் இரண்டும் கட்டைவிரல் நுனியை தொட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கஙள

Read more

சமன் முத்திரை

சமன் முத்திரை செய்முறை : நடுவிரல், மோதிர விரல் உள்ளங்கையைத் தொட்டிருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நீட்டி இருக்க வேண்டும். பலன்கள் :   இரத்த அழுத்தம் உடனடியாக

Read more

வாத நாசக முத்திரை

வாத நாசக முத்திரை வாத நோய்களை குணமாக்கும் வாத நாசக முத்திரை  செய்முறை : ஆள்காட்டிவிரல், நடுவிரலை மடக்கி உள்ளங்கையில் வைத்து அதன் மீது கட்டைவிரலால் அழுத்தி

Read more

தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை

தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை இந்த முத்திரை சுவாச கொள்ளளவை அதிகப்படுத்துவதால் தீர்க்க ஸ்வாச முத்திரை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த முத்திரை செய்முறையை பார்க்கலாம். பெயர் விளக்கம் :

Read more

பிராண முத்திரை (உயிர் முத்திரை)

பிராண முத்திரை (உயிர் முத்திரை) செய்முறை : சுண்டு விரல், மோதிர விரல், கட்டை விரல் என மூன்று விரல்களின் நுனிகள் தொட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். மற்ற

Read more

ஆக்கினை முத்திரை

ஆக்கினை முத்திரை (ஹாக்கினி முத்திரை) வலது மூளை இடது மூளை இரண்டையும் தூண்டிவிட்டு, ஒரே நேரத்தில் அவற்றை இணைந்து இயங்க வைக்கும் ஒரு எளிய தந்திர யோக

Read more

வீட்ராக் முத்திரை

வீட்ராக் முத்திரை செய்முறை :  இடதுகை விரல்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாதம் மேல் நோக்கியிருக்குமாறு வயிற்றின் அருகில் வைக்கவும். வலதுகை விரல்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாதம் மேல்

Read more

வாயு முத்திரை

வாயு முத்திரை செய்முறை : ஆள்காட்டி விரல், கட்டை விரலின் அடிப்பகுதியைத் தொட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நேராக இருக்க வேண்டும். கட்டை விரல் நெருப்பையும்,

Read more