அனுசாசன் முத்திரை

அனுசாசன் முத்திரை கழுத்து வலி உள்ளவர்கள் இந்த முத்திரையை தினமும் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் படிப்படியாக நிவாரணம் அடையலாம். செய்முறை : ஆட்காட்டி விரலை நேராக நீட்டி,

Read more