அபான வாயு முத்திரை

அபான வாயு முத்திரை உயிர் காக்கும் இருதய முத்திரை (Mudra For The Heart) செய்முறை :  நமது மோதிர விரல் நுனியும் நடு விரல் நுனியும்

Read more