ஆகாய முத்திரை

ஆகாய முத்திரை (ஆகாஸ் முத்திரை) உடலில் ஆகாயம் எனும் பஞ்சபூத சக்தியை அதிகரிக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை :  நடுவிரல் நுனியால் கட்டை விரல் நுனியை அழுத்தமாகத் தொட்டு

Read more