ஆதி முத்திரை

ஆதி முத்திரை ஆதி என்பது எல்லாவற்றுக்கும் முந்தையது, பழைமையானது. இந்த முத்திரை ஆரம்ப காலம் முதலே செய்யப்பட்டுவருவதால் ‘ஆதி முத்திரை’ என்று பெயர் பெற்றுள்ளது. தாயின் வயிற்றில்

Read more

ஆதி முத்திரை (சக்தி முத்திரை )

ஆதி முத்திரை (சக்தி முத்திரை ) உடலில் நெருப்பு எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும்,. செய்முறை : உள்ளங்கையில் பெருவிரலை மடக்கி வைத்து ஏனைய விரல்களால்

Read more