பிராண முத்திரை (உயிர் முத்திரை)

பிராண முத்திரை (உயிர் முத்திரை) செய்முறை : சுண்டு விரல், மோதிர விரல், கட்டை விரல் என மூன்று விரல்களின் நுனிகள் தொட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். மற்ற

Read more