உஷ்ட்ரா ஆசனம்

உஷ்ட்ரா ஆசனம்   உஷ்ரா என்றால் ஒட்டகம் என்று பொருள். இந்த ஆசனம் செய்யும் போது ஒட்டகம் போன்று தோன்றுவதால் இவ்வாறு பெயர் வந்தாக கூறுகிறார்கள். இந்த

Read more