உஸஸ் முத்திரை

உஸஸ் முத்திரை விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கும் செய்முறை : இரு கை விரல்களையும் கோர்த்தவாறு வைக்கவும். ஆண்கள் வலதுகை கட்டை விரலை இடதுகை கட்டை விரலின் மீது இருக்குமாறு

Read more