கணேச முத்திரை

கணேச முத்திரை ஆஸ்துமாவை கட்டுப்படுத்தும் கணேச முத்திரை செய்முறை : இடது கைவிரல்களை மடக்கி கைபாதம் நெஞ்சைப் பார்த்தபடி வைக்கவும். வலதுகை விரல்களை மடக்கி இடதுகை விரல்களில்

Read more