சக்தி முத்திரை

சக்தி முத்திரை சக்தி முத்திரை பெண்களுக்கும், ஆண்களுக்கும் தேவையான அனைத்து சக்திகளையும் தருவதாகவும், குறிப்பாக அடி வயிற்றுப் பகுதிக்கு சக்தியைத் தந்து உள் உறுப்புகளுக்கு பலம் தந்து,

Read more

ஆதி முத்திரை (சக்தி முத்திரை )

ஆதி முத்திரை (சக்தி முத்திரை ) உடலில் நெருப்பு எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும்,. செய்முறை : உள்ளங்கையில் பெருவிரலை மடக்கி வைத்து ஏனைய விரல்களால்

Read more