சங்கு முத்திரை

சங்கு முத்திரை சங்கு முத்திரையை தொடர்நது செய்து வந்தால் தைராய்டு நோய் குணமடையும். செய்முறை : இடது கை பெருவிரலை படத்தில் காட்டியுள்ளபடி வலது கை விரல்களால்

Read more