சமன் முத்திரை

சமன் முத்திரை செய்முறை : நடுவிரல், மோதிர விரல் உள்ளங்கையைத் தொட்டிருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நீட்டி இருக்க வேண்டும். பலன்கள் :   இரத்த அழுத்தம் உடனடியாக

Read more