சமான-துடிப்பு முத்திரை

சமான-துடிப்பு முத்திரை முதல் நிலை செய்முறை:  ஆள்காட்டி விரல் நுனியால் கட்டை விரல் நுனியைத் தொடவும். மற்ற விரல்கள் நேராக இருக்கட்டும், மூச்சை நன்றாக உள்ளே இழுத்து

Read more