சின் முத்திரை (ஞான முத்திரை)

சின் முத்திரை (ஞான முத்திரை) இது  உடலில் காற்று எனும் பஞ்சபூத சக்தியை கூட்டும் முத்திரையாகும். செய்முறை : இருகைகளையும் முழங்கால் மீது உள்ளங்கை மேல் நோக்கி

Read more