சுரபி முத்திரை

சுரபி முத்திரை   சுரபி முத்திரையை சற்று கவனமாகச் செய்ய வேண்டும். சுரபி முத்திரையின் மற்றொரு பெயர் `காமதேனு முத்திரை.’ இதில் பஞ்ச பூதங்களும் மாறி மாறித்

Read more