திரிக தடாசனம்

முதுகு தண்டுக்கு வலிமை தரும் திரிக தடாசனம் திரிக தடாசனம் செய்முறை: முதலில் விரிப்பில் இரண்டு கால்களையும் இரண்டு அடி இடைவெளி விட்டு அகட்டி நிற்கவும். பின்னர்

Read more