வருண முத்திரை

வருண முத்திரை (நீர் முத்திரை) உடலில் நீர் எனும் பஞ்சபூத சக்தியை அதிகரிக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை : சுண்டுவிரல் நுனியால் பெருவிரல் நுனியை அழுத்தமாகத் தொட்டு ஏனைய

Read more