ஆஸ்த்துமாவிற்கான பயிற்சி

வஜ்ராசனம் வஜ்ராசனம் என்பது குதிகால்களின் மேல் அமர்வது. வலது கால் பெருவிரலை இடது கால் பெருவிரலின் மீது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். குதிகால்களை முடிந்த அளவு விலக்கி

Read more

பவனமுத்தாசனம்

பவனமுத்தாசனம் பவனமுத்தாசனம்: பவன் என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் வாயு. முக்தா என்றால் விடுதலை. இந்த ஆசனத்தில் அடிவயிற்றில் அதிக அழுத்தம் தரப்படுகிறது. மலக்குடல் நெகிழ்த்தபட்டு மலச்சிக்கலை விடுவிக்கின்றது. செய்முறை

Read more