பிருதிவி முத்திரை

பிருதிவி முத்திரை செய்முறை :  பெருவிரல் மற்றும் மோதிர விரலின் நுனிப்பாகம் தொட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நேராக இருக்க வேண்டும்.  பலன்கள் : இதை

Read more