சூரிய நமஸ்காரம்

சூரிய நமஸ்காரம்   குழந்தைகளே, யோகாவில் முதல் நிலை என்ன தெரியுமா? சூரிய நமஸ்காரம். உடலை வளைத்துச் செய்யும் யோகாசனத்தையும் மூச்சை ஒழுங்குபடுத்தும் பிராணாயாமத்தையும் ஒருங்கிணைத்துச் செய்வதுதான்

Read more

புஜங்காசனம்

புஜங்காசனம் பெண்களுக்கான அற்புத பலன்களை இந்த ஆசனம் தரும். செய்முறை : விரிப்பின் மேல் வசதியாகக் குப்புறப்படுத்துக் கொள்ளவும். கால்களை நேராகவும்,  பாதம் இரண்டும் ஒன்றாக, விரல்களைத்

Read more