போகர் மனிதன்னுக்கு சொல்லப்பட்ட வாழும் வழி முறை

இந்த உடலைப் பெற்ற நாம்வாழும் வழி எப்போதும் புண்ணியங்களையே செய்தல்வேண்டும். பாவங்களை செய்யாமலிருக்க வேண்டும். நல்லவர்களுடன் மட்டுமே சேர வேண்டும். நல்லவர் அல்லாதவர்களுடன்ஒருபோதும் சேரக்கூடாது. அகந்தை இன்றி

Read more

போகர் மனிதன்னுக்கு சொல்லப்பட்ட சிந்தனைக்கு சில

பிற உயிர்கட்குத் தீமை செய்வது என்பது நமக்கு நாமே செய்து கொள்ளும் தீமையாகும் நம்முடைய விதியை நிர்ணயிப்பது நம்முடைய செயல்களே ஆகும் அறிவுடையவன்தீய செயல்களிலிருந்து விலகுவான். நம்வீட்டில் அயலர், ஆதரவு

Read more

போகனின் வல்லபம் காணீர்

காற்றும் உடல் பொருள் ஆவி தத்தமாகவே தானம் வாங்கி நின்றவெங்கள் சத்குருவினைப் போற்றி மனம் வாக்குகாயம் மூன்றும் பொருந்தப் புகழ்ந்து புகழ்ந்து போகன் தாள் பணிவோம்.. பொய்

Read more

சித்தர்கள் காய கற்பம்

பதினெண் சித்தர் வரிசை தோன்றுவதற்கு முன்பு, நவசித்தர்களே பிரதானமாகக் கருதப்பட்டனர். மேருமலைதான் இவர்களின் யோகஸ்தலம். மேருவும் இமயமும் உலகப் பற்றில்லாத சித்த புருஷர்கள் பெருமளவு சஞ்சாரம் செய்யும்

Read more

அண்டை நாடான சீன தேசம்

அண்டை நாடான சீன தேசமும், நமது நாவலந் தீவாகிய பாரத தேசமும், புவி இயலில் அனேக ஒற்றுமைகள் கொண்டிருந்தன. இதனால், மூலிகைச் செல்வங்கள் இவ்விரு தேசங்களில்தான் மிகுந்து

Read more

பொதிகை மலைச்சாரலில் போகர்

இறந்தவர்களைப் பிழைக்க வைக்கும் சஞ்சீவினி மந்திர சக்தியைப் பெற மேருமலையின் அருகிலிருக்கும் நவநாத சித்தர்கள் சமாதியை அடைந்தார். ஒன்பது சித்தர்களும் போகருக்கு தரிசனம் தந்தனர். போகரும் இறந்தவர்களைப்

Read more

போகர் பதினெண் சித்தர்களுள் ஒருவர்

போகர் பதினெண் சித்தர்களுள் ஒருவர் ஆவார். இவர் பிறப்பால் தமிழர். தமிழ்நாட்டில் பிறந்து பின்னர் சீனா சென்றவர்,இவர் நவசித்தர்களுள் ஒருவரான காளங்கி நாதரின் சீடர் ஆவார். போகரின்

Read more

என் அய்யன் போகனை அறிவோமா

போகன் தமிழ் குடும்பத்தில் விஸ்வகர்மா மரபில் வந்த மகா சித்தன். தனது தாயின் தொண்ணூற்று மூன்றாவது வயதில் இருபத்தி ஓராவது குழந்தையாக 7919 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவதரித்தவர்.

Read more