வருண – பூதி முத்திரை

வருண – பூதி முத்திரை செய்முறை : இடதுகை கட்டை விரல் நுனியை சுண்டு விரல் நுனியோடு இணைக்கவும். இடதுகையின் மற்ற விரல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தவாறு

Read more

சந்தி முத்திரை

சந்தி முத்திரை (மூட்டுவலி முத்திரை)   வயதானவர்களின் நிரந்தரப் பிரச்சனை, கை, கால்வலி, மூட்டுவலி மற்றும் உடல்வலி. வலி மாத்திரைகளால் பெரிய பலனும் கிடைப்பது இல்லை. மருந்துகள்

Read more

முஷ்டி முத்திரை

முஷ்டி முத்திரை செய்முறை : ஆள்காட்டிவிரல், நடுவிரல், மோதிரவிரல், சுண்டுவிரல்களை மடக்கி, உள்ளங்கைப் பகுதியில் வைத்து, கட்டைவிரலை நடுவிரலின் மேல் வைத்து மிதமாக அழுத்த வேண்டும். பலன்கள்

Read more

முதுகுவலி முத்திரை

முதுகுவலி முத்திரை (முதுகுத்தண்டு முத்திரை) செய்முறை: இடது கை:  கட்டைவிரல், ஆள்காட்டிவிரல் ஆகியவற்றை ஒன்று சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு- சின் முத்திரை. மற்ற விரல்கள் நேராக சேர்ந்து

Read more

மிருகி முத்திரை (மான் முத்திரை)

மிருகி முத்திரை (மான் முத்திரை)     கைகளில் இந்த முத்திரை செய்யும்போது, மான்போல தோன்றுவதால் `மான் முத்திரை’ எனப் பெயர். இதை `ம்ருஹி முத்திரை’ என்றும்

Read more

மாதங்கி முத்திரை

மாதங்கி முத்திரை   செய்முறை : இரண்டு கை விரல்களையும் கோர்த்து, உள்ளங்கை பகுதிகள் நன்றாக ஒட்டி இருக்க வேண்டும். இரண்டு கைகளில், நடுவிரலை மட்டும் மேல்நோக்கி

Read more

மகாசிரசு முத்திரை

மகாசிரசு முத்திரை செய்முறை: இடதுகை கட்டைவிரல், ஆட்காட்டி விரல், நடு விரல் ஆகிய மூன்றின் நுனிகளும் ஒன்றை ஒன்று தொடுமாறு வைத்து இடதுகை மோதிர விரலை மடித்து

Read more

பிருத்வி முத்திரை

பிருத்வி முத்திரை உடல் சோர்வு உள்ளவர்கள், வயதானவர்கள் இந்த முத்திரையை செய்து வந்தால் நல்ல பலனை காணலாம். இப்போது இந்த முத்திரையை எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்.

Read more

பிரம்மார முத்திரை

பிரம்மார முத்திரை செய்முறை: இடதுகை ஆட்காட்டி விரலை மடித்து இடதுகை கட்டை விரலின் அடிப்பாகத்தைத் தொடுமாறு வைக்கவும். இடதுகை கட்டைவிரலால் நடுவிரலின் நகத்திற்குப் பக்கவாட்டில் தொடுமாறு வைக்கவும்.

Read more

சமான முத்திரை

சமான முத்திரை சம ஆற்றல் தரும் சமான முத்திரை செய்முறை : ஐந்து விரல்களையும் குவித்து, கட்டை விரல் நுனியை மற்ற நான்கு விரல்களின் நுனிகளும் தொட்டுக்கொண்டிருக்கும்படி

Read more