அக்னி வர்த்தக் (மேரு) முத்திரை

அக்னி வர்த்தக் (மேரு) முத்திரை உடலில் நெருப்பு எனும் பஞ்சபூத சக்தியை அதிகரிக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை : பெருவிரலை மேல் நோக்கி நிமிர்த்திய வண்ணம் பிடித்து ஏனைய

Read more