வருண் ஷாமக் முத்திரை

வருண் ஷாமக் முத்திரை உடலில் நீர் எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும்,. செய்முறை :  சுண்டுவிரலை கட்டைவிரலின் அடியில் வைத்து அழுத்தி ஏனைய மூன்று விரல்களையும்

Read more