வருண – பூதி முத்திரை

வருண – பூதி முத்திரை செய்முறை : இடதுகை கட்டை விரல் நுனியை சுண்டு விரல் நுனியோடு இணைக்கவும். இடதுகையின் மற்ற விரல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தவாறு

Read more

வருண முத்திரை

வருண முத்திரை (நீர் முத்திரை) உடலில் நீர் எனும் பஞ்சபூத சக்தியை அதிகரிக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை : சுண்டுவிரல் நுனியால் பெருவிரல் நுனியை அழுத்தமாகத் தொட்டு ஏனைய

Read more