வாத நாசக முத்திரை

வாத நாசக முத்திரை வாத நோய்களை குணமாக்கும் வாத நாசக முத்திரை  செய்முறை : ஆள்காட்டிவிரல், நடுவிரலை மடக்கி உள்ளங்கையில் வைத்து அதன் மீது கட்டைவிரலால் அழுத்தி

Read more