வாயு முத்திரை

வாயு முத்திரை செய்முறை : ஆள்காட்டி விரல், கட்டை விரலின் அடிப்பகுதியைத் தொட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். மற்ற விரல்கள் நேராக இருக்க வேண்டும். கட்டை விரல் நெருப்பையும்,

Read more

வாயு முத்திரை

வாயு முத்திரை இது உடலில் காற்று எனும் பஞ்சபூத சக்தியை குறைக்கும் முத்திரையாகும். செய்முறை : ஆள்காட்டி விரலை கட்டைவிரலின் அடியில் வைத்து அழுத்தி ஏனைய மூன்று

Read more