அண்டம் வேறு பிண்டம் வேறல்ல

அண்டம் வேறு பிண்டம் வேறல்ல பிண்டம்: நம் உடலில் இதயத்தில் இருந்து புறப்பட்ட குருதி உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை பாய்ந்து ஜீவிதத்துக்கான உயிர் சக்தியை அளித்து,

Read more

அரிது அரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது

அரிது அரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது மானிடராய் பிறந்த காலையின் கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி

Read more

உடலிலே உள்ள மாபெரும் பொக்கிஷ குவியல்

உயிருடன் வாழும் காலத்தே, உயிருடன் கலந்து ஜனிக்க தெரியாத வாழா வெட்டிகளுக்கு, மரணம் என்பது இயல்பான ஒன்று தான். முக்தி என்பது, உயிரை உணராத வரை சாத்தியம்

Read more

உயிரே நம் சரீரத்தின் தாய்

வேல் ரூபமான உயிரணுவே சரீரத்தினை உருவாக்கிய கடவுள்.அணு வடிவான உயிருக்கு ஐந்து ஞான இந்திரியங்களான ஒரே ஞானக்கண் உண்டு. அவரே ஐந்தலை கொண்ட பிரம்மா, அவரே ஞான

Read more

மோட்சம்

உயிர் தியானம் என்பது மனதை உறங்க வைத்துவிட்டு அறிவை செயல்படுத்தல்தான், அப்படி மனம் உறங்கும்போது அறிவு உயிரை தொடர்பு கொள்கிறது, உயிர் தியானத்தால் ஒன்றுக்குள் ஒன்று ஒவ்வொன்றாக

Read more

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா?

விநாயகனுக்கு மட்டும்தான் ஞான பழமா? நமக்கு கிடையாதா? நமக்கும் உண்டு… மெய் பொருளை ஞானத்தால் உணர்ந்த அனைவருக்கும் ஞான பழம் உண்டு. அறிவனும் பிஞ்சு ஞானமெனும் காயாகி

Read more

சிவலிங்கம் உண்மை தத்துவம் ?

சிவலிங்கம் உண்மை தத்துவம் ? அனுபவ உண்மை: லிங்கம் என்னும் புனிதம் சில ஞானமறியா மூடர்களால் விகாரமாக விமரிசிக்கபடுகிறது. ஜனனத்தின் போது பெண்ணாக வந்த உயிரணு ஆணாகவும்,

Read more

முக்த்திக்கான எளிய வழி:

முக்த்திக்கான எளிய வழி: சரீர நிலைக்கும் உயிர் நிலைக்கும் இடைப்பட்டது கவனம் தான்.கவனம் சரீரத்தில் இருப்பதை விடுத்து உயிரில் நிலைக்க செய்வதே உயர்ந்த உயிர் நிலை உயிர்கலை

Read more

நான் என்கிற இந்த உடம்பு நானல்ல

நான் என்கிற இந்த உடம்பு நானல்ல. என் உயிரே அந்த நானாக முடியும். ஆனால் அந்த நான் என்ற ஜீவன் அல்லது சிவன் குடியிருக்கும் இடமே ,

Read more