பூஜ்ஜியத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்ஜியம்

பூஜ்ஜியத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்ஜியத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமல் இருப்பான் ஒருவன்.. அவனைப் புரிந்து கொண்டால் அவன் தான் இறைவன்… தென்னை இளநீருக்குள்ளே தேக்கி வைத்த ஓட்டுக்குள்ளே தேங்காயைப்

Read more

அழிவில்லாத ஒளிதேகம்

அழிவில்லாத ஒளிதேகம் அடைவது எப்படி?…. படைப்பின் ரகசியம்….. தநதையின் சரீரத்தில் உறையும் உயிரும், தாயின் சரீரத்தில் உறையும் உயிரும், பூமிக்கு ஒரு புதிய உயிரை கொண்டு வர

Read more

மனிதனாகப் பிறப்பது அபூர்வம்

நாம் மனிதனாகப் பிறப்பது மிக மிக அபூர்வம். அதில் இன்று நாம் அரசர்கள் காட்டிய வழிகளிலேதான் வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த ஞானிகள் காட்டிய வழியில் நாம்

Read more

இல்லறத்தை இறையறமாக

இல்லறத்தை இறையறமாக கொள்ளல் வேண்டும். தாம்பத்யத்தில் இரு உடல்கள் இணைவதாக எண்ணுதலே மாயை. ஆண் உடலில் பெண்ணாக உள்ள இறைவியும் பெண் உடலில் ஆணாக உள்ள இறைவனும்

Read more

உயிரே கடவுள்

உயிரே கடவுள்:         மரணமில்லா உயிர்நிலை அடையும் உயிர் தியானம் மிக எளிதானது.உயிருக்கு நோய் மரணம் ஏதும் இல்லை. உயிரை தியானிப்போம், உயிராகி போவோம். சம்மதம் உயிராலயம்

Read more

உலகின் முதல் மொழி தமிழ்

உலகின் முதல் மொழி தமிழ்: உலகின் முதல் மொழி தமிழ், உலகின் முதல் மதம் தமிழ் மதம், அகத்தியனால், முருகனால், வளர்ந்த மொழி தமிழ். ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு

Read more

சித்தர் என்பவர் யார்

சித்தர் என்பவர் யார்? இயற்க்கை அன்னையினையும், பூமித்தாயினையும் நேசிப்பவனாகவும் பாதுகாப்பவனாகவும், ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை அனைத்துயிர்களையும் தன்னுயிர் போல் எண்ணுபவனையும், மானுட சமுதாயத்தின் நோய் முதல்

Read more

ஆசான் திருமூலர்

ஆசான் திருமூலர்:               அறவழி நின்று இறையுடன் இரண்டறச் சோதியுடன் கலந்து முற்றுப்பெற்ற சித்தர்களே (ஞானிகளே) அந்தணர் / பிராமணர் ஆவர். பிரம்மத்தை அடைந்தவனே பிராமணன். பிறப்பால்

Read more

அறிமுகம்

அகத்தியர் தலைமையிலான சித்தர்களின் பூரண பொக்கிஷம் எனும் புனித நூல் சித்த குலத்தின் பொது நூல். பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுள்ளு முன்னரே வெளியிட சித்தர்கள் எடுத்த முயற்சி

Read more

மகாபாரததம், ராமாயணம் – என்ன போதிக்கிறது

மகாபாரததம், ராமாயணம் – என்ன போதிக்கிறது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து அணுக்களிலும் உள்ள ப்ரோடான் என்பதே அறிவு (அகாரம்), நியூட்ரான் என்பதே உயிர் (உகாரம்) எலெக்ட்ரான் என்பதே

Read more